AutoForte, s.r.o.
Petrovianska 38/A
080 01 Prešov

Služby

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOVI

Fiat na Vás myslí neustále.
Pri vyberaní a nákupe Vášho nového vozidla.
Po nákupe rozsiahlou ponukou popredajných služieb,
od cestnej asistencie po doplnky, od záruk po servisnú starostlivosť.
S Fiatom je prevádzka Vášho vozidla jednoduchšia a istejšia.

Individualny dovoz vozidiel

INFORMÁCIE – vydávanie potvrdení/podkladov pre individuálne dovezené vozidlá do SR

 1. Spoločnosť FIAT SR s.r.o. môže zabezpečiť v súlade so zákonom č.725/2004 Z.z. § 5 ku každému vozidlu, ktoré doviezla a ktoré má uznané typové schválenie ES (tzv.Globálnu homologizáciu) výtlačok originálu osvedčenia o zhode vozidla COC.
  Týka sa to vozidiel kategórie M1-osobné (ak nie sú schválené podľa niektorej národnej homologizácie); vozidlá kategórie N1-nákladné typové schválenie ES nemajú (neexistuje teda ani dokument COC).
 2. Duplikát dokumentu COC, ktorý slúži vždy k prvotnej registrácii nového vozidla, je možné od apríla 2006 z našej strany zaistiť aj pre staršie vozidlá, ktoré boli prvý krát predané a už registrované mimo Slovenskej republiky a neboli dovezené a predané našou spoločnosťou (za predpokladu bodu 1., druhý odstavec).
 3. V prípade požiadavky na zaistenie duplikátu dokumentu COC pre už registrované vozidlá, je potrebné, aby súčasný vlastník vozidla konal podľa priloženého postupu (viď. príloha POSTUP COC).
  Upozorňujeme, že v prípade, že konkrétne vozidlo bolo v dobe prvotnej registrácie schválené podľa niektorej národnej homologizácie (napr. SR, ČR, Taliansko..), nebude mať vozidlo typové schválenie ES (tzv. Globálnu homologizáciu) a neexistuje teda jeho dokument COC.
 4. V súlade s požiadavkou príslušného dopravného úradu môže FIAT SR poskytnúť za poplatok všetky potvrdenia/podklady pre žiadateľa, ktorých vozidlo bolo dovezené individuálne a dosiaľ nemá registráciu v SR, napr:
  - a) potvrdenie o zhode vozidla so schváleným typom v SR (s prílohou ZTO – Základného technického opisu, ak bolo vozidlo do SR dovážané a schválené)
  - b) potvrdenie o plnení smerníc EHS/ES z hľadiska hlukov, emisií, emisií dieselových motorov, brzdového systému a elektromagnetickej kompatibility (poznámka – vzhľadom k tomu, že sa vozidlá FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA schvaľujú podľa smerníc EHS/ES, nie sú schvaľované podľa predpisov EHK)
  - c) potvrdenia akýchkoľvek ďalších technických parametrov, potrebných pre vyplnenie Osvedčenia o evidencii.
FIAT SR vystaví na základe žiadosti potvrdenie podľa bodov 4 a) b) alebo c), každopádne nezodpovedá za skutočnosť, či tieto technické parametre konkrétneho vozidla budú vyhovovať a postačovať súčasným kritériám, stanovených úradmi pre schválenie vozidla v SR !!!
Platnosť/neplatnosť ZTO a úroveň plnenia podľa smerníc EHS/ES závisí od dátumu výroby vozidla.

Kontaktná adresa a telefon pre vybavovanie žiadostí:

Fiat SR spol., s r.o. 
 

P.O.BOX 100

840 05 BRATISLAVA

 

 


Soňa Zvončeková  tel. č. + 421 2 59309901
Božena Špotáková tel. č. + 421 2 59309904
 
Úřední hodiny pro osobní a telefonický styk se zákazníky jsou: v pracovní dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

sabl_4_2510_1_0_1.gif Postup pre vystavenie duplikátu C.O.C., DOCsabl_4_2510_1_0_1_1.gif Žiadosť, DOC