AutoForte, s.r.o.
Petrovianska 38/A
080 01 Prešov

Služby

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOVI

Fiat na Vás myslí neustále.
Pri vyberaní a nákupe Vášho nového vozidla.
Po nákupe rozsiahlou ponukou popredajných služieb,
od cestnej asistencie po doplnky, od záruk po servisnú starostlivosť.
S Fiatom je prevádzka Vášho vozidla jednoduchšia a istejšia.

Asistenčné služby

CIAOFIAT ASSISTANCE
cestovanie bez rizika

CIAOFIAT ASSISTANCECIAOFIAT ASSISTANCE je asistenčná služba, ktorú poskytuje naša spoločnosť bezplatne dva roky na nové vozidlá Fiat, zakúpené výlučne u autorizovaných predajcov. Uvedená služba môže byť ďalej predĺžená. Služba je k dispozícii takmer po celej Európe 24 hodín denne vrátane sviatkov a víkendov.

V prípade poruchy, nehody alebo krádeže sa obráťte na telefónne číslo:
CIAOFIAT ASSISTANCEVozidlá zakúpené do 31.5.2009:
800 158 923 alebo +421 02 534 17 565

1. Odtiahnutie z miesta nehody do servisu
2. Prenocovanie v hoteli
3. Návrat do miesta bydliska, alebo pokračovanie v ceste
4. Návrat pre opravené vozidlo
5. Prenájom vozidla počas doby opravy
6. Dodanie náhradných dielov do miesta servisu
7. Náklady spojené s ponechaním vozidla v zahraničí (úhrada colných poplatkov)

Vozidlá zakúpené od 1.6.2009:
800 611 512 alebo +420 221 586 612

1. Odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu
2. Zaistenie náhradného vozidla
3. Uhradenie nákladov za dopravu
4. Zabezpečenie návratu cestujících alebo pokračovánie v ceste
5. Preplatenie nakladov za hotel
6. Vyzdvihnutie opraveného vozidla
7. Poskytnutie zálohovej platby v prípade potreby
8. Poskytnutie lekárskej pomoci

 * Pri jednej udalosti nie je možné vždy kumulovat všetky služby a je možné poskytnutie iba jednej z nich podľa výberu. Podrobnosti nájdete v Záručnej knižke.