AutoForte, s.r.o.
Petrovianska 38/A
080 01 Prešov

Newsletter

NEWSLETTER

Chcete byť medzi prvými, ktorí sa dozvedia najaktuálnejšie informácie o Fiate a o špeciálnych ponukách a službách, ktoré pre Vás Fiat pripravil? Potom pravidelne sledujte túto sekciu. Pre väčší komfort si môžete nechať posielať newsletter priamo do Vašej e-mailovej schránky.

Prihlásenie k odberu


Meno *
Priezvisko *
Titul
Ulica
Mesto
PSČ
Email *
 
MÁM ZÁUJEM

* tieto položky sú povinné

Vyplnením tohto formulára a stlačením tlačidla "Poslať" čestne prehlasujem, že na základe dobrovoľnosti poskytujem moje osobné údaje uvedené v tomto formulári (ďalej len „údaje“) a súhlasím s ich spracúvaním
a so zaradením do databázy spoločnosti FIAT SR, spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 2, Bratislava
841 04, IČO: 31344143, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd.: Sro, vo vložke č.: 4503/B (ďalej len „spoločnosť“) ako aj s poskytovaním týchto údajov spoločnosťou sprostredkovateľovi, spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom Africká 11, Praha 6, 160 00, IČO: 28478649, zapísané v obchodnom registri Mestského súdu v Praze, Česká republika, odd. B, vložka č.14773, za účelom ich spracúvania v rozsahu a za podmienok dojednaných medzi nimi v písomnej Zmluve o spracovaní osobných údajov, zo dňa 22.8.2005. Taktiež súhlasím s tým, že tieto údaje môžu byť použité na marketingové účely spoločnosti, čím sa rozumie aj zasielanie informácií do mojej e-mailovej schránky. Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä v súlade s § 7 uvedeného zákona, a to až do odvolania môjho súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že mám oprávnenie kedykoľvek písomne odvolať tento súhlas listom doručeným na adresu spoločnosti. Týmto potvrdzujem, že sú mi známe všetky skutočnosti podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) bodu 1 až 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Prihlásenie:

Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár a odošlite nám ho na spracovanie. Do Vašej e-mailovej schránky od nás obdržíte správu o registrácii. Až po jej potvrdení sa Vaša registrácia stáva platnou.