AutoForte, s.r.o.
Petrovianska 38/A
080 01 Prešov

Firemný zákazník

Ucelenou ponukou modelov a služieb chceme uspokojiť individuálne požiadavky na mobilitu našich firemných zákazníkov!
Tá samozrejme úzko súvisí s dlhodobou starostlivosťou
o zákazníka, pretože práve služby po predaji sú pre klienta často dôležitejšie než vlastný nákup.
Preto už od počiatku, kedy Fiat vstúpil na trh, sú našimi hlavnými devízami predovšetkým široká ponuka modelov ponúkajúcich vysokú úžitkovú hodnotu a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.

Program výhod


Medzi základné výhody poskytované firemným zákazníkom patria okrem iného:

  • Cenové zvýhodnenie pri nákupe nového vozidla
  • Cenové zvýhodnenie servisných služieb
  • Individuálna ponuka financovania vozidiel a servisných služieb
  • Odvoz a spätný dovoz servisovaných vozidiel 
  • Individuálna kalkulácia prevádzkových nákladov po celú dobu prevádzky 
  • Poradenstvo v oblasti vozového parku
  • Rámcová zmluva zaisťujúca zvýhodnené podmienky v celej sieti autorizovaných predajcov


Cieľom nášho programu individuálnej starostlivosti je poskytnúť zákazníkom maximálnu úžitkovú hodnotu!
Konkrétna forma a rozsah poskytnutej starostlivosti a výhod závisí na kategórii zákazníka, rozsahu spolupráce a na individuálnom posúdení.
Sme pripravení vypracovať ponuku konkrétne prípad od prípadu.

Na zjednodušenie ponúkame vyplnenie priloženého formulára.


Názov firmy
Ulica *
Mesto *
PSČ *
Telefón
Email *
Predmet činnosti *
KONTAKTNÁ OSOBA 
Meno *
Priezvisko *
Titul
Vozový park – počet *
Požadovaný model *
Poznámka
Kontrolný text *   ( 4 písmena z obrázku )
  
* tieto položky sú povinné