AutoForte, s.r.o.
Petrovianska 38/A
080 01 Prešov

Firemný zákazník

Ucelenou ponukou modelov a služieb chceme uspokojiť individuálne požiadavky na mobilitu našich firemných zákazníkov!
Tá samozrejme úzko súvisí s dlhodobou starostlivosťou
o zákazníka, pretože práve služby po predaji sú pre klienta často dôležitejšie než vlastný nákup.
Preto už od počiatku, kedy Fiat vstúpil na trh, sú našimi hlavnými devízami predovšetkým široká ponuka modelov ponúkajúcich vysokú úžitkovú hodnotu a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.

Kategórie zákazníkov

Individuálne výhody máme pripravené pre:

Firemnú klientelu
 • Firemní odberatelia – živnostníci, národné a nadnárodné spoločnosti
 • Spoločnosti s talianskym kapitálom
 • Leasingové spoločnosti ponúkajúce operatívny leasing
 • Autoškoly
 • Štátne inštitúcie – ministerstvá, polícia, pošta, úrady miestnej správy

Profesné skupiny
 • Prevádzkovatelia taxislužby
 • Právnici
 • Lekári
 • Veterinári
 • Lekárnici
 • Novinári

Špeciálne kategórie
 • Diplomati
 • Osoby so zdravotným postihnutím

Všetky informácie o kritériách pre zaradenie do niektorej z vyššie uvedených skupín získate od ktoréhokoľvek z autorizovaných predajcov,
alebo priamo od fleet manažéra FIAT SR.